Tel: 0653795940

Tel: 0653795940
Mail: info@zerowastefoundation.nl

Zerowaste leidt grondstoffen

Uw gids naar een afvalvrije toekomst

Zerowaste leidt tot innovatie

Zerowaste leidt tot innovatie

Bestuur Stichting ZeroWaste Foundation

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf mensen met veel ervaring bij innovatieve bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

 

 

Voorzitter

Jan Rutten is voorzitter ZeroWaste Foundation

Jan is specialist op het gebied van communicatie en marketing in de wereld van vastgoed, logistiek en stedelijke ontwikkeling. Hij had o.a. jarenlang een eigen bureau en was tot 2010 directielid van Ecorys Nederland.

 

 

Bestuurslid

Frits Steenhuisen is bestuurslid van de ZeroWaste Foundation.

Frits is deskundig in afvalbeleid, met name afval van huishoudens en zwerfafval. Hij zet zich al ruim 30 jaar in om bij gemeenten de hoogste scheidingsdoelen te halen. De werkwijze van de Zero Waste Foundation, die zoekt naar innovatieve, praktische maatregelen om deze doelen te bereiken (niet alleen bij huishoudens maar ook bij bedrijven), sluit hier naadloos bij aan.
Frits was 27 jaar directeur van CREM BV en inmiddels zet hij zijn werkzaamheden voort bij CREM Waste Management BV.

 

 

Secretaris

Cor Gerritsen is secretaris van de ZeroWaste Foundation

Cor is expert op het gebied van slimme technologie en logistiek (smart city logistics). Hij heeft 35 jaar ervaring in de wereld van afval en grondstoffen.

 

 

 

Bestuurslid

Renée Hoogendoorn is bestuurslid van de ZeroWaste Foundation.

Renée is een verbinder en een expert in het organiseren van processen. Haar loopbaan speelde zich afgelopen 30 jaar af aan vele kanten van de ruimtelijke ontwikkelingstafel. Haar positie (in 2014-2015) als Launching Director van AMS heeft haar interesse voor grondstofstromen in de verstedelijkende omgeving en de daarbij passende samenwerkings- en organisatievormen (nog verder) aangewakkerd.

 

 

 

Penningmeester

Richard van Batenburg is penningmeester van de ZeroWaste Foundation.

Richard is adviseur op het gebied van inzameling, verwerking van gevaarlijke (afval) stoffen en logistiek van grondstoffen. Hij heeft 33 jaar ervaring in de wereld van afval en grondstoffen.