Tel: 0653795940

Tel: 0653795940
Mail: info@zerowastefoundation.nl

Geen prullenbakken meer in kantoor

 

In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam staan er straks geen prullenbakken meer, in de kantoren. Iedere medewerker levert zijn afval in bij een servicepunt in de gang. Master Cleaners, onderdeel van de Master Group, introduceert een nieuwe manier van schoonmaak en afvalinzameling. Motto aldus manager Leo van der Zwan: ‘Verspilling tegengaan.’

MasterCleaners

In de loop van het drieënveertig jaar bestaan heeft Master Cleaners zich ontwikkeld van een schoonmaakbedrijf tot een bedrijf dat klanten een breed pakket aan facilitaire diensten levert. Leo van de Zwan werkt inmiddels 18 jaar voor Master Group en heeft die ontwikkeling van nabij meegemaakt en meegestuurd: ‘drieënveertig jaar geleden begon de oprichter, die eerst als fabriekswerknemer bij Ford werkte, met dit schoonmaakbedrijf. Hij liep toentertijd tegen iemand aan van de toenmalige Trombosedienst, die een schoonmaakbedrijf zocht en dacht bij zichzelf, waarom begin ik dat niet zelf.’

Flexibiliteit en kwaliteit

Nu, drieënveertig jaar later, is de Trombosedienst ATALMEDIAL nog steeds één van de klanten en dat mag vrij uniek genoemd worden. Met ATALMEDIAL is inmiddels zoveel ervaring opgedaan, dat zelfs een DNA-contaminatie met succes bevochten is in één van de laboratoria.

En schoonmaakbedrijf Master Cleaners is momenteel één van onderdelen van Master Group, naast Demco Bedrijfskleding, Master Security en Master Bouw. Ook zit er naast het kantoor aan de Schakelstraat in Amsterdam-Westpoort een groothandel in schoonmaak en sanitaire artikelen: Dem Cleaning Products en een groothandel in Bedrijfskleding DEMCO Bedrijfskleding.

Master Group is nog steeds een familiebedrijf, met de twee zoons van de oprichter in de Directie.

De groei van het bedrijf is eigenlijk heel vanzelfsprekend gegaan, aldus Van der Zwan: ‘Je bent als schoonmaakbedrijf vaak als laatste in de avond en als eerste in de ochtend in een bedrijfspand aanwezig. Wat is logischer dan dat je in de nacht meteen de beveiliging meeneemt. Idem met sanitaire artikelen. Je brengt toch al je schoonmaakartikelen en -materialen, dus waarom neem je dan niet meteen handdroog-, toiletpapier en zeep mee voor de klant. En dan begin je ten slotte ook een groothandel omdat je een grote ruimte hebt waar je je eigen spullen hebt staan. En Master Bouw levert handyman-diensten omdat je als schoonmaker meteen allerlei reparaties kunt signaleren.’ Zo neem je de opdrachtgever veel zorgen uit handen. En al deze services zijn te regelen via één vaste contactpersoon.

Inmiddels is Master Group uitgegroeid tot een bedrijf met 230 werknemers in Amsterdam en Den Haag.  Flexibiliteit en kwaliteit zijn ons motto. Belangrijk is dat veel werk vanouds door families wordt gedaan; iedereen kent elkaar en de sociale controle is groot en het verloop zeer laag’, aldus van der Zwan.

 

 

 

Prullenbakken weg

Master Group was nooit bang op nieuwe vragen en uitdagingen in te spelen. Het aansluiten bij de circulaire economie is, volgens Van der Zwan, zo’n moderne uitdaging: geen spullen weggooien maar voorkomen dat er afval ontstaat,  door te recyclen en liefst te hergebruiken. In dat verband heeft de Master Group ook een eigen atelier waar bedrijfskleding wordt gemaakt en gerepareerd. Opvallender nog is een andere manier van werken die Master Cleaners, introduceert in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Van der Zwan: ’Wil je circulair werken, dan moeten schoonmaak en afvalinzameling worden gecombineerd. Bijna 80 procent van het restafval van huishoudens en bedrijven bestaat uit waardevolle grondstoffen. Zorg ervoor dat dit zoveel mogelijk bij de bron wordt gescheiden in aparte stromen. Dit is goed voor het milieu en levert een bedrijf ook nog eens een lagere afvalstoffenheffing en lagere inzamelkosten op. ‘

Het vroegere Tropeninstituut is momenteel een verzamelgebouw met veel kleinere bedrijven. Bij  alle bedrijven in het KIT staan er, aldus van der Zwan, vanaf januari 2018 geen prullenbakken meer naast de bureaus. Medewerkers brengen zelf hun afval naar een gecompartimenteerde vuilnisbak die op een serviceplek in alle gangen staan, de plek waar zich ook het koffieapparaat en de printers bevinden. Van der Zwan’: In de vuilnisbakken op de servicepunten zitten compartimenten voor GFT, papier, plastic en kartonnen bekers. Onze schoonmakers nemen de inhoud uit de verschillende bakken mee naar een nieuwe milieustraat onder in het gebouw. Daar wordt het weer gescheiden meegenomen door het inzamelbedrijf, in dit geval Icova/Renewi.

 

Wakker schudden

De pilot in het KIT heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de eigen schoonmakers.  Van der Zwan: ’Ze hebben sowieso allemaal een basistraining gehad, maar krijgen nu een aparte cursus om de afvalstromen te beoordelen. We beginnen deze nieuwe uitdaging ook in het KIT met collega’s, die er al jaren werken en van de hoed en de rand weten.’

Een belangrijke stimulans voor het project, vormde de zogenaamde ‘anatomische les van de vuilniszak’, een methodiek die ZeroWaste Foundation samen met Icova/Renewi heeft geïntroduceerd. Op een grote tafel worden dan enkele vuilniszakken restafval uitgespreid en vervolgens in apart stromen gescheiden. Van der Zwan: ‘Het is niet alleen een hele leuke oefening maar het schudt mensen wakker. Het is daarom belangrijk dat de directie en andere verantwoordelijke medewerkers, zoals de facility manager, meedoen. Ze zien dan dat er, ondanks vaak mooie duurzaamheidsdoelstellingen, nog enorm veel wordt verspild. We zullen het proces de komende tijd goed monitoren, want onze ervaring is dat er altijd wel vervuiling tussendoor zit. Medewerkers van de bedrijven in het KIT krijgen dan ook heldere voorlichting en instructies. En de directies van de bedrijven in het KIT zijn ambitieus en bereid hun medewerkers op hun gedrag aan te spreken.’

Van der Zwan is ervan overtuigd dat circulair werken de toekomst heeft: ‘Als Master Group willen we voorop lopen. Qua duurzaamheid maar ook zakelijk. We zijn ervan overtuigd dat er bij bedrijven en huishoudens nog een wereld te winnen is. Goed voorbeeld doet volgen. ’

 

Meer informatie: www.mastergroup.nl