Tel: 0653795940

Tel: 0653795940
Mail: info@zerowastefoundation.nl

Belasting op plastic verbranden?

De Europese belasting op het verbranden van plastic is contraproductief, aldus Raymond Gradus in zijn column in het Financieel Dagblad. De maatregelen, waarbij de Europese Commissie €0,80 wil heffen op elke kilo verpakkingsplastic die niet gerecycled wordt, is volgens Gradus slechts een manier om geld te verdienen van de EU. 

In zijn column is Gradus niet mild: "In haar wens om over meer eigen inkomsten te beschikken heeft de Europese Unie begerig de ogen gericht op de plastic verpakkingen die in een verbrandingsoven verdwijnen. Ondersteund door foto’s van plasticsoep in de oceaan en de gedachte dat dit vermindert, lijkt Europa een nieuwe melkkoe te hebben gevonden", stelt hij in het artikel in het FD. Volgens hem worden de milieu-effecten van plastic door elkaar gehaald met de vraag of plasticafval al dan niet in de oven belandt.

Waarom niet productief?

De Europese afspraak is dat in 2025 50% en in 2030 55% van het plastic afval moet worden gescheiden. Echter, volgens Gradus heeft het recyclen van dit afval een kleine milieuwinst. De totale CO2-uitstoot is volgens het artikel maar 0,1 tot 0,15% van de totale CO2-uitstoot. Veel minder dus dan de luchtvaart- of vleesindustrie. "Een gemiddeld Nederlands gezin zou zestig jaar lang plastic moeten scheiden om de CO2-uitstoot van een enkele reis in de economyclass van hier naar Los Angeles goed te maken" aldus Gradus.

Lees hier het hele artikel

Bron: FD, 14 mei

Foto: Rawpixel on Unsplash