Tel: 0653795940

Tel: 0653795940
Mail: info@zerowastefoundation.nl

Uw gids naar een afvalvrije toekomst

Zerowaste leidt tot innovatie

Zerowaste leidt grondstoffen

Zerowaste leidt tot innovatie

Stichting ZeroWaste Foundation

De stichting is een samenwerkingsverband van innovatieve bedrijven, overheden en kennisinstellingen (Triple Helix). ZeroWaste foundation heeft ervaren consulenten op het gebied van logistiek, techniek, manpower, grondstoffen en communicatie. Waar nodig, wordt met gespeciali-seerde bedrijven samengewerkt. Deze bedrijven zijn tevens sponsor van de ZeroWaste Foundation en vormen een netwerk of platform voor kennis- en productontwikkeling.

De stichting werkt samen met kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen en betrekt studenten bij onderzoeks- en ontwikkelings-projecten en projecten bij bedrijven. ZeroWaste Foundation vormt tevens een broedplaats voor innovatieve startups en een fysieke en virtuele ontmoetingsplek voor informatie- en kennis-uitwisseling rond circulariteit en zero waste. Vandaar het motto: samen op expeditie naar zero waste

 

Op expeditie

ZeroWaste Foundation neemt bedrijven op basis van een bewezen methodiek mee op ‘expeditie’ in hun transitie naar een circulaire manier van produceren via bewustwording, kennisontwikkeling en gedragsverandering. In een startwork-shop, het ‘zerowastelab’ wordt met directie en management de ‘anatomie’ van een container bedrijfsafval geanalyseerd. Inhoud en oorzaken van verspilling worden besproken en ambities bepaald. Op basis van nader onderzoek worden vervolgens concrete doelen, een strategie en een praktisch plan van aanpak geformuleerd om een rendabele business case te realiseren. Daarna gaat de expeditie van start. Proces- en gedragsverandering aan de bron staan centraal, daar valt de meeste milieu- en efficiencywinst te halen. Zerowastelab is ook een fysieke plek waar mensen elkaar ontmoeten en een showcase met up-to-date apparatuur voor afvalscheiding en hergebruik.

 

 

De anatomie van de vuilniszak

De expeditie start met een workshop voor directie en management waarop een zak of container met een representatieve hoeveelheid (veilig) bedrijfsafval wordt geanalyseerd en mogelijkheden om restafval te minimaliseren worden besproken. De ‘anatomie van de vuilniszak’ vormt een aansprekende manier van bewustwording. Vaak zijn directie en management onvoldoende op de hoogte van de omvang, kwaliteit, kosten en mogelijke opbrengsten van hun afval- en reststromen. De anatomie van de vuilniszak vormt een opstap voor een discussie over gewoontegedrag, doelen, strategie en maatregelen op weg naar een zerowaste-situatie en waardecreatie. Na de startworkshop maakt ZeroWaste Foundation een uitgewerkt voorstel voor de zerowaste-expeditie.

 

Groen is poen!

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de agenda van verschillende overheden. Beleidsdoelstellingen worden voortdurend aangescherpt. De EU heeft voor 2024 bindende recyclingsdoelen geformuleerd: 75% van alle afval dient te worden hergebruikt, maximaal 25% gestort of verbrand. Gemeenten in Nederland spelen hierop actief in; zo wil Amsterdam in 2025 geheel afvalvrij zijn. Een impuls voor bedrijven om minder afval te produceren vormt de stijgende afvalheffing van rijkswege, 1 januari 2016 € 13,07 ( per 1 januari 2017 geen verhoging) per ton verbrandingsafval. Afval dat kan worden hergebruikt, wordt daarvan uitgezonderd. Stichting Zero Waste Foundation helpt bedrijven hun weg te vinden in deze complexe materie met als doel kosten te verminderen, opbrengsten te vergroten en nieuwe financiële bronnen aan te boren.

.