Tel: 0653795940

Tel: 0653795940
Mail: info@zerowastefoundation.nl

Zerowaste BPAO

Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) is een middelgroot bedrijventerrein in de Schipholregio. Gebiedsontwikkelaar SADC heeft als missie een bijdrage te leveren aan de omslag naar een circulaire economie. Tegen die achtergrond heeft SADC samen met Parkmanagementvereniging BPAO aan ZeroWaste Foundation gevraagd te onderzoeken hoe de transitie van afval naar grondstof te organiseren en afvalkosten voor heel BPAO te verminderen.  ZeroWaste Foundation heeft met ruim 20 bedrijven interviews gehouden en ter plekke de stand opgemaakt. Resultaat van het onderzoek was een breed palet aan praktische tips, zoals meer en beter equipment op plekken waar afval wordt geproduceerd, efficiënter schoonmaken van kantoorruimten en gezamenlijk wekelijks ophalen van waardevolle, gescheiden afvalstromen bij bedrijven. Ook werden praktische tips gegeven voor verminderen van zwerfafval en beter beheer van de openbare ruimte in het gebied. Voorstel is verder om een servicepunt, CS Zerowaste, in te richten waar afvalstromen kunnen worden gerecycled (GFT, papier e.d.) Daarvoor is allerlei nieuwe apparatuur op de markt met een geringe terugverdientijd, ook voor kleine stromen. CS Zerowaste vormt tevens een plek waar waardevol afval zoals pallets, dozen en plastics, kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten; van statafels tot banken of allerlei plastic gadgets. CS ZeroWaste begint kleinschalig, bijv. in een container, maar kan op termijn worden opgeschaald tot een broedplaats voor startups en andere innovatieve bedrijven. Uitvoering van de voorgestelde maatregelen leidt volgens ZeroWaste Foundation tot een vermindering van 20 tot 40 pct. van het restafval in de eerste twee jaar en 80 pct. in het derde jaar. Een en ander komt neer op een kostenbesparing (lagere afvalstoffenheffingen en inzamelkosten) voor heel BPAO van ca. € 40.000 in twee tot drie jaar. Volgende stap is de implementatie van de voorgestelde maatregelen.